Gedragsconvenant en VOG - Voetbalvereniging Baarlo

Gedragsconvenant en VOG

VOG

In de lange historie van vv Baarlo is het nog niet zo lang geleden dat iedereen elkaar kende binnen de club. Een vertrouwd gevoel, het had zelfs iets huiselijks, kleinschaligs. Mede hierdoor is vv Baarlo nu gegroeid naar een club met ruim 650 leden. Dit brengt met zich mee dat wij die kleinschaligheid, het vertrouwd voelen, willen koesteren en behouden. Daar doen we ons uiterste best voor, maar die uitdaging is bij deze omvang natuurlijk veel groter en ook wel complexer.

Het is daarom dat het bestuur van vv Baarlo een objectief en onafhankelijk instrument wil toevoegen aan de sfeer binnen de club. Dat past anno 2021 ook bij de verwachtingen van veel leden als het gaat om het “besturen” van hun club. De invoering van de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) onderstreept en versterkt het gevoel dat iedereen bij vv Baarlo zich veilig kan voelen. Zeker ook in combinatie met elkaar leren kennen, sporten, presteren en ontspannen. Het is juist nu dat het bestuur dit in gang wil zetten. We zijn inmiddels gestart met het nieuwe seizoen (2021-2022) en er zijn geen situaties waar wij ons zorgen over hoeven te maken.

Wij gaan een zorgvuldig proces hiervoor volgen met duidelijke, juiste en volledige informatie. Deze informatie zal zowel schriftelijk alsook mondeling (bijeenkomsten jeugdleiders/kader en algemene ledenvergadering) gedeeld worden.

Het streven is om per 1 januari 2022 voor alle vrijwilligers die omgaan met minderjarigen een VOG beschikbaar te hebben. Op korte termijn mag jij hierover concrete vervolgstappen verwachten.

Mocht je nu, of straks, vragen of opmerkingen hebben dan kun je altijd terecht bij Edward Smedts (jv@vvbaarlo.nl). 

Gedragsconvenant

Download het gedragsconvenant

Gedragsconvenant VV Baarlo (PDF, 241 Kb).