Werkgroep Financiën - Voetbalvereniging Baarlo

Werkgroep Financiën

Algemeen

De Werkgroep ​Financiën ​zorgt voor een verantwoorde financiële huishouding van VV Baarlo. De werkgroep zorgt ervoor dat de vereniging financieel gezond is en dat ook blijft.

Taken

 • Beheren van de geldmiddelen van de vereniging.
 • Zorgt voor bezetting entree bij thuiswedstrijden van het eerste elftal.
 • Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.
 • Periodiek uitbrengen van een financieel verslag aan het bestuur.
 • Verantwoordelijk voor totale (concept)begroting, die wordt voorgelegd aan het bestuur.
 • Bewaken van de verenigingsbudgetten, waarbij opgemerkt dat budgethouders vrijheid van onderhandelen hebben binnen zijn/haar, door het bestuur en ledenvergadering goedgekeurde budgetten.
 • Adviseert de club over de noodzakelijk af te sluiten verzekeringen.
 • Beheert en houdt toezicht op alle op clubnaam staande rekeningnummers.
 • Kostenbesparende maatregelen voorstellen bij het bestuur
 • Alert blijven op mogelijke subsidies en zorgdragen voor aanvraag en afhandeling daarvan
 • Betalen van reiskosten declaraties aan teams en vrijwilligers.
 • Tijdig afhandelen van financiële zaken. Transacties boven het in de statuten vastgesteld bedrag​​ dienen eerst goedgekeurd te worden door het Dagelijks Bestuur.
 • Verantwoordelijk voor de loonadministratie.
 • Voert kascontrole uit op de kantine opbrengsten.

Samenstelling