Werkgroepen - Voetbalvereniging Baarlo

Werkgroepen

Bij VV Baarlo hebben de verschillende werkgroepen een grote vrijheid in functioneren. Initiatieven worden alleen maar toegejuicht. Elke wekrgroep legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur, maar is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken die bij de werkgroep horen. Elke bestuursvergadering wordt er minimaal één werkgroep uitgenodigd om nader stil te staan bij de gang van zaken binnen de werkgroep. Daarnaast worden periodiek alle werkgroepen uitgenodigd om samen te brainstormen over de voortgang en doorontwikkeling van de club. Op deze manier proberen we de betrokkenheid van onze leden en vrijwilligers zo hoog mogelijk te houden.

Foto van een brainstormsessie met alle werkgroepen, 2019Foto van de uitwerking van de brainstormsessie met de wekrgroepen, 2019

Brainstormsessie met alle werkgroepen, 2019