Taken Technische Commissie - Voetbalvereniging Baarlo

Taken Technische Commissie

Kerntaken

 • Opstellen en actueel houden voetbalbeleid van de vereniging
 • Opstellen en actueel houden trainingsopbouw jeugdteams
 • Senioren Commissie adviseren over aanstelling trainer Baarlo1 (hoofdtrainer)
 • Senioren Commissie adviseren over aanstelling trainer Baarlo2 (assistent trainer)
 • Senioren Commissie adviseren over aanstelling verzorger van de vereniging
 • Voorstel maken voor teamsamenstellingen jeugd
 • Duidelijke communicatie binnen de vereniging over het uit te voeren voetbalbeleid

Activiteiten

 • Toezien op het goed uitvoeren van dit beleid binnen de vereniging
 • Toezien op het goed uitvoeren van de trainingsopbouw bij de jeugdteams
 • Periodiek overleg met hoofdtrainer en assistent trainer
 • Periodiek overleg met Senioren Commissie en Jeugd Commissie
 • Verslag uitbrengen over gang van zaken tijdens Algemene Ledenvergadering