Taken leden Senioren Commissie - Voetbalvereniging Baarlo

Taken leden Senioren Commissie

Taken Voorzitter SC

 • Neemt zitting in het Algemeen Bestuur namens de senioren afdeling.
 • Bepaalt het beleid van de SC, in samenspraak met de overige commissieleden en is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.
 • Coördineert de diverse commissietaken.
 • Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de SC.
 • Vertegenwoordigt de seniorenafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten.
 • Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe seniorenspelers.
 • Zorgt voor werving van seniorentrainers en -leiders.
 • Ziet toe dat taken door overige commissieleden goed worden uitgevoerd en stimuleert de commissieleden waar nodig.
 • Is eindverantwoordelijk voor de teamindeling van de seniorenafdeling.

Taken Secretaris TC

 • Maakt een vergaderschema op voor de SC en verstuurt uitnodigingen aan de juiste personen voor deze vergaderingen.
 • Bereid de vergaderingen van de SC voor, notuleert en legt actiepunten vast die uit de vergaderingen zijn gekomen.
 • Zorgt voor relevante correspondentie na elke vergadering, binnen de vereniging.
 • Onderhoudt contact met ledenadministratie over het ledenbestand van de senioren.
 • Stelt jaarverslag seniorenafdeling samen voor de Algemene Ledenvergadering.
 • Verzorgt inschrijving van nieuwe senioren leden, inclusief de juiste relevante correspondentie

Taken wedstrijdsecretaris SC, veldvoetbal

 • Beheert het wedstrijdsecretariaat voor de seniorenafdeling (verzorgen van alle administratieve en organisatorische zaken rondom wedstrijden van senioren veld, zowel heren als dames als veteranen).
 • Contactpersoon tussen KNVB, voetbalverenigingen en VV Baarlo betreffende wedstrijdzaken seniorenafdeling.
 • Verzorgt communicatie met trainers en leiders seniorenafdeling.
 • Is zoveel mogelijk aanwezig op wedstrijddagen veldvoetbal seniorenafdeling.

Taken wedstrijdsecretaris SC, zaalvoetbal

 • Beheert het wedstrijdsecretariaat voor de zaalafdeling (verzorgen van alle administratieve en organisatorische zaken rondom wedstrijden van senioren zaal, zowel heren als dames).
 • Contactpersoon tussen KNVB, voetbalverenigingen en VV Baarlo betreffende wedstrijdzaken zaalvoetbal.
 • Communicatie met trainers en leiders zaal teams.
 • Is zoveel mogelijk aanwezig op wedstrijddagen zaalvoetbal

Taken coördinatoren SC, veldvoetbal heren

 • Coördineert voetbal technische activiteiten van alle heren senioren teams.
 • Aanspreekpunt voor spelers/leiders/trainers van alle heren senioren teams.
 • Houdt zich samen met de voorzitter van de SC bezig met teamindelingen heren senioren teams.
 • Overlegt regelmatig overige coördinatoren SC, trainer(s).

Taken coördinator SC, veldvoetbal dames

 • Coördineert voetbal technische activiteiten van alle dames senioren teams.
 • Aanspreekpunt voor speelsters/leiders/trainers van alle dames senioren teams.
 • Houdt zich samen met de voorzitter van de SC bezig met teamindelingen dames senioren teams.
 • Overlegt regelmatig met overige coördinatoren SC, trainer(s)

Taken coördinator SC, zaalvoetbal

 • Coördineert voetbal technische activiteiten van alle zaal teams.
 • Aanspreekpunt voor spelers/speelsters/leiders/trainers van alle heren zaal teams.
 • Houdt zich samen met de voorzitter van de SC bezig met teamindelingen zaal teams.
 • Overlegt regelmatig met overige coördinatoren SC, trainer(s).