Taken leden Technische Commissie - Voetbalvereniging Baarlo

Taken leden Technische Commissie

Taken voorzitter TC

 • Ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid.
 • Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering.
 • Senioren Commissie adviseren over aanstelling trainer Baarlo1 (hoofd trainer).
 • Senioren Commissie adviseren over aanstelling trainer Baarlo2 (assistent trainer).
 • Overlegt regelmatig met hoofd trainer en assistent trainer over technisch beleid en algemene gang van zaken.
 • Bezoekt vergaderingen van de KNVB betreffende competitiezaken, bij voorkeur met de wedstrijdsecretaris.
 • Adviseert bij de aanstelling van senioren- en jeugdtrainers, elftalleiders, grensrechters, clubscheidsrechters en eventuele verzorgers.
 • Brengt verslag uit over gang van zaken tijdens Algemene Leden Vergadering.
 • Brengt verslag uit binnen TC over belangrijke vergaderpunten van Algemeen Bestuur.

Taken secretaris TC

 • Maakt een vergaderschema op voor de TC en verstuurt uitnodigingen aan de juiste personen voor deze vergaderingen.
 • Bereid de vergaderingen van de TC voor, notuleert en legt actiepunten vast die uit de vergaderingen zijn gekomen.
 • Zorgt voor relevante correspondentie na elke vergadering, binnen de vereniging.
 • Stelt jaarverslag TC samen voor de Algemene Ledenvergadering.

Taken commissielid TC, Senioren afdeling

 • Ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid.
 • Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering.
 • Senioren Commissie adviseren over profiel trainer Baarlo1 (hoofd trainer).
 • Senioren Commissie adviseren over profiel trainer Baarlo2 (assistent trainer).
 • Overlegt regelmatig met hoofd trainer en assistent trainer over technisch beleid en algemene gang van zaken.
 • Periodiek bijwonen van vergaderingen van de Senioren Commissie.

Taken commissielid TC, Jeugd afdeling

 • Ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid.
 • Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering.
 • Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd en ziet toe op de uitvoering van de trainingsopbouw bij de jeugd.
 • Periodiek bijwonen van vergaderingen van de Jeugd Commissie.
 • Adviseert binnen TC over trainers opleidingen en eventuele andere interessante cursussen.

Taken coördinatoren TC

Voor alle hieronder genoemde taken geldt dat de coördinator deze taken uitvoert binnen de aan hem/haar toevertrouwde jeugdcategorie.

 • Coördinatie van voetbaltechnische activiteiten.
 • Bewaken van de kwaliteit van jeugdvoetbalactiviteiten.
 • Zoeken naar nieuwe leiders en trainers.
 • Aanspreekpunt voor de leiders en trainers.
 • Ziet er op toe dat leiders/trainers de ouders van spelers/speelsters voorzien van alle relevante informatie.
 • Teamindelingen maken i.o.m. leiders/trainers.
 • Regelmatig bezoeken van trainingen en wedstrijden.
 • Ondersteuning bij de bepaling van de trainingsstof in samenspraak met overige leden TC.
 • Regelmatig overleg met Jeugd Commissie en overige coördinatoren.
 • Periodieke evaluatie met alle trainers en leiders.