Kascontrole groep - Voetbalvereniging Baarlo

Kascontrole groep

Algemeen

De Werkgroep Kascontrole voert jaarlijks een controle uit op de financiële situatie van de vereniging.

Activiteiten

  • Eénmaal per jaar controle van de jaarcijfers van het afgelopen boekjaar (kort voor de Algemene Ledenvergadering).
  • Verslag uitbrengen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de controle van de jaarcijfers over het afgelopen boekjaar.

Samenstelling

De werkgroep bestaat uit 3 leden. De leden van de werkgroep worden tijdens de Algemene Ledenvergadering aangewezen voor een periode van drie jaar, waarbij jaarlijks één lid aftreedt en één nieuw lid toetreedt tot de werkgroep. Leden van de vereniging wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering verzocht zich vrijwillig te melden voor de jaarlijks vrijkomende plaats in de werkgroep.

BEZOEKADRES

Sportpark De Meeren

De Meeren 11

5991 ED Baarlo

077 - 477 26 03

 

POSTADRES

Secretariaat VV Baarlo

Prinses Margrietstraat 1

5991 XN Baarlo

06 - 41 91 36 48

 

WEBSITE VISIE

Over deze website

Onze vorige website

Social Media

VV Baarlo ClubApp

 
 
© VV Baarlo 1927- 2023