Ledenadministratie - Voetbalvereniging Baarlo

Ledenadministratie

Algemeen

De Werkgroep Ledenadministratie draagt zorg voor een adequate administratie van alle leden van vv Baarlo.

Activiteiten

  • Draagt zorg voor het aan-/afmelden van leden.
  • Communiceert tijdig naar Jeugd of Senioren Commissie indien er nieuwe leden worden aan- of afgemeld.
  • Ziet toe dat contributie door alle leden tijdig wordt betaald, via ClubCollect.
  • Zorgt voor tijdige betaling van boetes van alle leden.
  • Beheert alle spelerspasjes en zorgt voor juiste verspreiding aan het begin van het seizoen.

Voor contact met de ledenadministrateur, stuur een mail naar ledenadmin@vvbaarlo.nl.

Samenstelling