Cookie beleid vv Baarlo

De website van vv Baarlo is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Taken bestuursleden

Taken voorzitter

 • Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven, samen met de overige bestuursleden.
 • Leiden van de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergaderingen.
 • Officieel woordvoerder van de vereniging.
 • Voert namens de vereniging overleg en onderhandelingen met externe instanties, zoals de overheid, tenzij anders overeengekomen door een bestuursbesluit.
 • Laat zich periodiek informeren door de werk- en projectgroepen waarvoor hij/zij het aangewezen aanspreekpunt is en deelt de informatie dienaangaande binnen het bestuur.

Taken penningmeester

 • Verantwoordelijk voor het op een correcte wijze onderhouden van de financiële verenigingsadministratie.
 • Bijhouden en bewaken van inkomsten en uitgaven.
 • Beheren/bewaken van de financiële middelen (vorderingen en schulden) van de vereniging
 • Zorg dragen voor eventuele reserves, overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.
 • Periodiek, tijdig en correct informeren van het algemeen bestuur over de financiële status van de vereniging.
 • Verslag uitbrengen op de Algemene Ledenvergadering van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.
 • In samenspraak met de werkgroep Financieel Beheer, de kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.
 • Draagt zorg voor het digitaal aanleveren van de jaarcijfers van de club bij de KNVB.
 • Adviserende taak bij het behandelen van investeringsvoorstellen en overige uitgaven.
 • Algemeen bevoegd tot het doen van de noodzakelijke betalingen namens de vereniging.
 • Verantwoordelijk voor het jaarlijks laten uitvoeren van een kascontrole door de Kascontrolegroep.
 • Laat zich periodiek informeren door de werk- en projectgroepen waarvoor hij/zij het aangewezen aanspreekpunt is en deelt de informatie hierover binnen het bestuur.

Taken secretaris

 • Fungeren als correspondentieadres van de vereniging en verantwoordelijk voor distribueren van de verenigingspost en berichten naar de personen en/of de organen voor wie deze bestemd zijn.
 • Behandelen van ingekomen stukken.
 • Verzorgen en verspreiden van verenigingscorrespondentie, alsmede het archiveren (hardcopy/digitaal) van verenigingscorrespondentie en -informatie.
 • Periodiek communiceren van relevante bestuursinformatie naar de leden van de vereniging.
 • Plannen en opstellen van het (jaarlijkse)vergaderschema van bestuurs- en ledenvergaderingen.
 • Verzorgen van de vergaderagenda's en relevante vergaderstukken voor de bestuurs- en ledenvergaderingen.
 • Notuleren van vergaderingen.
 • Versturen van uitnodigingen voor vergaderingen aan beoogde deelnemers/leden.
 • Ondertekenen, verzenden en bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
 • Bijhouden van het verenigingsarchief (hardcopy/digitaal) en beheren van officiële stukken zoals hypotheekdocumenten, contracten, oprichtingsakte, statuten, huishoudelijk reglement e.d..
 • Op de Algemene Ledenvergadering verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar (algemeen jaarverslag).
 • Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
 • Actueel houden van inschrijving bij Kamer van Koophandel, mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig en correct aanpassen.
 • Laat zich periodiek informeren door de werk- en projectgroepen waarvoor hij/zij het aangewezen aanspreekpunt is en deelt de informatie dienaangaande binnen het bestuur.

Taken vertegenwoordiger Senioren Commissie

 • Vertegenwoordigen van belangen van de seniorenafdeling.
 • Bijdrage leveren aan Algemeen Bestuur van de vereniging.
 • Verzorgt correspondentie van het Algemeen Bestuur naar de Senioren Commissie, en vise versa.
 • Laat zich periodiek informeren door de werk- en projectgroepen waarvoor hij/zij het aangewezen aanspreekpunt is en deelt de informatie dienaangaande binnen het bestuur.

Taken vertegenwoordiger Jeugd Commissie

 • Vertegenwoordigen van belangen van de jeugdafdeling.
 • Bijdrage leveren aan algemeen bestuur van de vereniging.
 • Verzorgt correspondentie van het Algemeen Bestuur naar de Jeugd Commissie, en vise versa
 • Laat zich periodiek informeren door de werk- en projectgroepen waarvoor hij/zij het aangewezen aanspreekpunt is en deelt de informatie dienaangaande binnen het bestuur.

Taken vertegenwoordiger Technische Commissie

 • Vertegenwoordigen van belangen van voetbaltechnische aard.
 • Bijdrage leveren aan Algemeen Bestuur van de vereniging.
 • Verzorgt correspondentie van het Algemeen Bestuur naar de Technische Commissie, en vise versa.
 • Laat zich periodiek informeren door de werk- en projectgroepen waarvoor hij/zij het aangewezen aanspreekpunt is en deelt de informatie dienaangaande binnen het bestuur.