Taken bestuur - Voetbalvereniging Baarlo

Taken bestuur

Taken Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester)

 • Leiding geven aan VV Baarlo binnen de gestelde kaders. 
 • Beslissingen nemen die niet tot een gewone bestuursvergadering uitgesteld kunnen worden. Deze beslissingen worden in de eerstvolgende bestuursvergadering ter bekrachtiging mede gedeeld.
 • Aanwijzen van bestuursleden als contactpersoon van elke werkgroep.

Taken Algemeen Bestuur

 • Goed bestuur van VV Baarlo binnen de kaders van het Bestuursreglement (WBTR) en statuten. Dit wordt minimaal 1 keer per jaar getoetst tijdens en door de Algemene Ledenvergadering.
 • Verantwoordelijk voor vaststelling en uitvoering van het totale beleid binnen VV Baarlo, binnen de kaders van de statuten, bestuursreglement, huishoudelijk reglement en besluiten van de Algemene Ledenvergadering.
 • Ziet er op toe dat de commissies en werkgroepen functioneel, kwantitatief en kwalitatief voldoende bezet zijn en hun taken en opdrachten zoals vastgeteld blijven uitvoeren.
 • Verzorgt noodzakelijke externe contacten.
 • Duidelijke communicatie naar alle leden van VV Baarlo.
 • Verantwoordelijk voor aanstelling van alle betaalde krachten binnen VV Baarlo.
 • Sluit de voor de vereniging noodzakelijke verzekeringen af.
 • In beginsel is minimaal één bestuurslid aanwezig bij thuiswedstrijden van het 1e elftal voor representatie van de vereniging. Dit is ook gewenst bij thuiswedstrijden, maar niet noodzakelijk.
 • Minimaal één bestuurslid vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden (jubilea, huldigingen,recepties e.d.) en treedt daar op als woordvoerder (indien nodig).
 • Bepaalt het verenigingsbeleid in samenspraak met commissies en werkgroepen.