Taken bestuur

Taken Dagelijks Bestuur

  • Leiding geven aan VV Baarlo, binnen de gestelde kaders.
  • Beslissingen nemen die niet tot een gewone bestuursvergadering uitgesteld kunnen worden. Deze beslissingen worden in de eerstvolgende bestuursvergadering ter bekrachtiging mede gedeeld.
  • Aanwijzen van bestuursleden als contactpersoon van elke werkgroep.

Taken Algemeen Bestuur

  • Besturen van VV Baarlo, dit wordt minimaal 1 keer per jaar getoetst tijdens de Algemene Ledenvergadering.
  • Verantwoordelijk voor vaststelling en uitvoering van het totale beleid binnen VV Baarlo, met de mogelijkheden van de statuten, huishoudelijk reglement en besluiten van de Algemene Ledenvergadering.
  • Ziet er op toe dat de commissies en werkgroepen hun taken blijven uitvoeren.
  • Verzorgt noodzakelijke externe contacten.
  • Duidelijke communicatie naar alle leden van VV Baarlo.
  • Verantwoordelijk voor aanstelling van alle betaalde krachten binnen VV Baarlo.
  • Sluit de voor de vereniging noodzakelijke verzekeringen af.