Taken bestuur

Taken Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester)

  • 'Dagelijks' leiding geven aan VV Baarlo binnen de gestelde kaders. 
  • Beslissingen nemen die niet tot een gewone bestuursvergadering uitgesteld kunnen worden. Deze beslissingen worden in de eerstvolgende bestuursvergadering ter bekrachtiging mede gedeeld.
  • Aanwijzen van bestuursleden als contactpersoon van elke werkgroep.

Taken Algemeen Bestuur

  • Goed bestuur van VV Baarlo binnen de kaders van het Bestuursreglement (WBTR) en statuten. Dit wordt minimaal 1 keer per jaar getoetst tijdens en door de Algemene Ledenvergadering.
  • Verantwoordelijk voor vaststelling en uitvoering van het totale beleid binnen VV Baarlo, binnen de kaders van de statuten, bestuursreglement, huishoudelijk reglement en besluiten van de Algemene Ledenvergadering.
  • Ziet er op toe dat de commissies en werkgroepen functioneel, kwantitatief en kwalitatief voldoende bezet zijn en hun taken en opdrachten zoals vastgeteld blijven uitvoeren.
  • Verzorgt noodzakelijke externe contacten.
  • Duidelijke communicatie naar alle leden van VV Baarlo.
  • Verantwoordelijk voor aanstelling van alle betaalde krachten binnen VV Baarlo.
  • Sluit de voor de vereniging noodzakelijke verzekeringen af.