Contributiebedragen

Contributie algemeen

Je bent lid van een vereniging en die vereniging maakt kosten voor facilitering van (voetbal)activiteiten en haar bestaan. Die kosten lopen ook door in tijden zoals coronatijd en moeten we als leden gezamenlijk dragen. Denk aan bijvoorbeeld onderhoud accommodatie, gebouwen, energie, materialen, enz. Contributie is dan ook niet rechtstreeks gekoppeld aan wedstrijden of trainingen, maar aan lidmaatschap van de vereniging. Daarvoor betaalt ieder lid contributie, wat een wezenlijk onderdeel is van de financiering van de vereniging.

Contributie seizoen 2021-2022

Categorie Bedrag
Bambino € 16,-
Kabouter € 44,- (in plaats van € 64) **
Jeugd onder 8 tot en met onder 12 € 75,- (in plaats van € 111,-) **
Jeugd onder 13 tot en met onder 15 € 82- (in plaats van € 122,-) **
Jeugd onder 16 tot en met onder 19 € 95- (in plaats van € 145,-) **
Senioren (heren, vrouwen, veteranen) € 114,- (in plaats van € 179,-) **
Kaderlid * € 21,-
Steunend lid * € 21,-

 

* Dit bedrag moeten wij voor elk lid afdragen aan de KNVB (bondslidcontributie, premie collectieve ongevallenverzekering, etc.). Bij de overige categorieën is dit reeds inbegrepen in het bijbehorende contributiebedrag.

** Korting geldt alleen voor spelende leden die in het seizoen 2020-2021 ook spelend lid waren en contributie betaald hebben. Deze korting is een tegemoetkoming omdat er weinig gevoetbald is geworden door corona.

Kledingfonds

VV Baarlo heeft met instemming van de algemene ledenvergadering een kledingfonds ingesteld, wat er op neer komt dat de vereniging de tenuekleding aanschaft voor alle spelende leden (veteranen, heren, vrouwen, jongens en meiden) en deze in bruikleen geeft aan de leden. Shirt en broek horen bij een team, éénmalig krijgt elk lid een paar kousen voor wedstrijdgebruik. Kousen moeten daarna zelf aangeschaft worden. De bijdrage van het kledingfonds is jaarlijks € 18,-.

Voordelen kledingfonds

  • De kledingkosten verlagen (kwantumkorting bij leverancier)
  • Gelijkheid in behandeling van de leden (geen verschil meer tussen gesponsord team en niet-gesponsord team)
  • De leden ontzorgen (altijd een tenue beschikbaar)
  • Sponsor(s) meer mogelijkheden bieden
  • De uitstraling van de club verhogen (ieder team in hetzelfde tenue)

Inning contributie en bijdrage kledingfonds

Gelijk met de inning van de contributie, wordt ook de jaarlijkse bijdrage voor het kledingfonds geïnd. De inning van de contributie en de bijdrage kledingfonds wordt geregeld door Bureau Club Collect.

Restitutie contributie bij langdurige blessure (uitzondering)

In het geval dat je als lid kunt aantonen dat je langer dan een half seizoen geblesseerd bent geweest en daardoor niet hebt kunnen spelen, kun je een verzoek indienen voor gedeeltelijke restitutie van de contributie (max. 2/3 van de jaarcontributie). Dat wordt berekend aan de hand van het aantal maanden dat je tijdens het seizoen niet hebt kunnen deelnemen aan trainingen en wedstrijden, waarbij eerst het deel KNVB-bondslidcontributie (ca. €20,-) in mindering wordt gebracht op de betaalde contributie. 

Je kunt in dat geval je verzoek mailen naar ledenadmin@vvbaarlo.nl.

 

Afbeelding kledinglijn VV Baarlo

Presentatie nieuwe kledinglijn Coop Baarlo, 2017