Bestuur

Het ​bestuur van VV Baarlo is onderverdeeld in het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB).

Het DB wordt gevormd door de voorzitter​, secretaris ​en penningmeester​. De secretaris vervult ook de rol van vice-voorzitter​, indien de voorzitter verhinderd is. De vice-voorzitter heeft in zijn/haar rol als vervangend voorzitter dezelfde bevoegdheden en verantwoordelijkheden als de voorzitter in zijn functie zou hebben.

Het DB en de overige bestuursleden, die de Technische Commissie, Senioren Commissie en Jeugd Commissie vertegenwoordigen, vormen samen het ​AB​. Bij gelijk aantal stemmen geldt binnen het AB de stem van de voorzitter als voorkeursstem.

Foto Algemeen Bestuur VV Baarlo, 2020

Van links naar rechts: Edwin Peeters, René Janssen, Len Gielen, Jules Dorssers, Ruben Peeters, Edward Smedts
Op de foto ontbreken de nieuwe bestuursleden Monique van Wyllick en Sander Bongers


Mocht je vragen hebben voor het AB, stuur dan een mail naar secretaris@vvbaarlo.nl.