Bestuur

Het ​bestuur van VV Baarlo is onderverdeeld in het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB).

Het DB wordt gevormd door de voorzitter​, secretaris ​en penningmeester​. De secretaris vervult ook de rol van vice-voorzitter​, indien de voorzitter verhinderd is. De vice-voorzitter heeft in zijn/haar rol als vervangend voorzitter dezelfde bevoegdheden en verantwoordelijkheden als de voorzitter in zijn functie zou hebben.

Het DB en de overige bestuursleden, die de Technische Commissie, Senioren Commissie en Jeugd Commissie vertegenwoordigen, vormen samen het ​AB​. Bij het staken van stemmen (gelijk aantal voor en tegen) geldt binnen het AB de stem van de voorzitter als doorslaggevende stem.

Bestuur VV Baarlo anno 2021

Van links naar rechts: Sander Bongers, Edwin Peeters, Jules Dorssers, Edward Smedts, Monique van Wijlicj, René Janssen


Mocht je vragen hebben voor het AB, stuur dan een mail naar secretaris@vvbaarlo.nl.