Werkgroep Vrijwilligers - Voetbalvereniging Baarlo

Werkgroep Vrijwilligers

Algemeen

De Werkgroep ​Vrijwilligers ​zorgt ervoor dat er binnen de vereniging voldoende vrijwilligers zijn, die inzetbaar zijn bij werkzaamheden die te pas en te onpas uitgevoerd moeten worden. De werkgroep zorgt er daarbij zo goed als kan voor dat een vrijwilliger wordt ingezet op werkzaamheden die iemand ook graag wil doen.

Taken

  • Formuleren en uitdragen van een actief vrijwilligersbeleid.
  • Onderhouden van een vrijwilligersbestand.
  • Werven van nieuwe vrijwilligers.
  • Nauw contact houden met alle werkgroepen waarbij regelmatig vrijwilligers ingezetworden.
  • Indelen van vrijwilligers bij activiteiten/werkzaamheden in samenspraak met dedesbetreffende werkgroep.
  • Periodeik voorstel doen welke vrijwilliger eens in het zonnetje gezet moet worden.

Voor informatie of mededelingen stuur een mail naar vrijwilligers@vvbaarlo.nl

Samenstelling