Taken Jeugd Commissie

Kerntaken

 • Verantwoordelijk voor uitvoering van het gehele beleid van de vereniging binnen de jeugdafdeling.
 • Vertegenwoordigen van de belangen van de jeugdafdeling binnen het Algemeen Bestuur.
 • Vaststellen van de door de TC voorgestelde samenstelling jeugdteams nieuwe seizoen.
 • Opstellen trainingsschema’s jeugdteams, in samenspraak met SC en TC.
 • Begeleiding overstap jeugd naar senioren, in samenspraak met SC.
 • Vertegenwoordigt de jeugdafdeling van de vereniging in de regio.
 • Zorgt voor een duidelijke communicatie binnen de jeugdafdeling.

Activiteiten

 • Periodiek overleg met TC over het technisch beleid.
 • Periodiek overleg met SC over overstap van jeugd naar senioren.
 • Periodiek overleg met de leiders van alle jeugdteams.
 • Periodiek overleg met alle relevante werkgroepen.
 • Verslag uitbrengen over gang van zaken jeugdafdeling tijdens Algemene Ledenvergadering.

BEZOEKADRES

Sportpark De Meeren

De Meeren 11

5991 ED Baarlo

077 - 477 26 03

 

POSTADRES

Secretariaat VV Baarlo

Prinses Margrietstraat 1

5991 XN Baarlo

06 - 41 91 36 48

 

WEBSITE VISIE

Over deze website

Onze vorige website

Social Media

VV Baarlo ClubApp

 
 
© VV Baarlo 1927- 2022