Werkgroep Activiteiten - Voetbalvereniging Baarlo

Werkgroep Activiteiten

Algemeen

De Werkgroep ​Activiteiten ​houdt zich bezig met het organiseren dan wel coördineren van alle activiteiten binnen de vereniging. Dit kunnen zowel voetbal als niet-voetbal gerelateerde activiteiten zijn

Taken

  • Coördineren van activiteiten en evenementen die direct in verband staan met wedstrijden (zoals verloting wedstrijdbal, pupillen van de week).
  • Coördineren van activiteiten en evenementen die niet direct in verband staan met wedstrijden (zoals vrijwilligersavond, koppelquiz, nieuwjaarsreceptie, kaartavonden, seizoensafsluiting).
  • Zorgen voor promotie van de georganiseerde activiteiten, in samenspraak met de Werkgroep Communicatie.
  • Zorgen voor voldoende vrijwilligers die tijdens de genoemde activiteiten helpen, in samenspraak met de Werkgroep Vrijwilligers.
  • Opstellen van een begroting voor de geplande evenementen en deze realiseren, in overleg met de Penningmeester.
  • Inventariseren en uitwerken van ideeën die worden aangedragen naar concrete activiteiten.
  • Bij de start van elk seizoen, voor de start van de competitie, een jaarplanning activiteiten opstellen en voorleggen aan het bestuur.

Voor vragen of mededelingen stuur een mail naar activiteiten@vvbaarlo.nl

Samenstelling

BEZOEKADRES

Sportpark De Meeren

De Meeren 11

5991 ED Baarlo

077 - 477 26 03

 

POSTADRES

Secretariaat VV Baarlo

Prinses Margrietstraat 1

5991 XN Baarlo

06 - 41 91 36 48

 

WEBSITE VISIE

Over deze website

Onze vorige website

Social Media

VV Baarlo ClubApp

 
 
© VV Baarlo 1927- 2023