Werkgroep Kantinebeheer - Voetbalvereniging Baarlo

Werkgroep Kantinebeheer

Algemeen

De Werkgroep ​Kantinebeheer ​zorgt voor de planningen en uitvoering van alle werkzaamheden en activiteiten die betrekking hebben op de kantine.

Taken

 • Vaststellen van het assortiment en de te hanteren tarieven.
 • Vaststellen aan te houden openings- en sluitingstijden, in overleg met het bestuur.
 • Er op toezien dat de hygiënecode in acht wordt genomen.
 • Verantwoordelijk voor een goede en correcte exploitatie van het clubhuis.
 • Zorgt dat alle benodigde officiële documenten up to date zijn en blijven (zoalsvergunningen, horecacode, milieu).
 • Zorg dragen dat alle kantine medewerkers de IVA instructie hebben gekregen.
 • Zorg dragen dat de kantine in goede staat van onderhoud is en blijft, in samenspraak met de Werkgroep Accommodatiebeheer.
 • Tijdig bestellingen doen bij de diverse leveranciers en controle uitvoeren op juisteleveringen, waarbij rekening te houden met zomer- en winterstop en geplande activiteiten.
 • Zorgt voor de afvalverwerking conform gemeentelijke richtlijnen (scheiden vanafval).
 • Zorgt voor de planning van bar- en keukenpersoneel.
 • Werven, opleiden en behouden van voldoende vrijwilligers voor de bar- en schoonmaakdiensten, in samenspraak met de Werkgroep Vrijwilligers.
 • Kantine opbrengsten opbergen in de kluis.
 • Stelt jaarlijks een begroting op t.b.v. de kantine.
 • Voert i.s.m. de penningmeester de boekhouding van de kantine.
 • Bijhouden van een kasboek voor een duidelijk inzicht in de inkomsten en uitgaven van de kantine.
 • Verzorgen van de thee/ranja voor de spelers en scheidsrechter tijdens de pauze of na afloop van wedstrijden.
 • Verzorgen van de bestuurskamer tijdens thuiswedstrijden van Baarlo 1.

Samenstelling