Onze kernwaarden - Voetbalvereniging Baarlo

Onze kernwaarden

  • VV Baarlo, de enige voetbalvereniging in Baarlo, is een krachtige vereniging waar ca. 625 sporters en vrijwilligers actief zijn. VV Baarlo heeft al een geschiedenis waarop de leden trots kunnen zijn en kent een grote schare actieve volgers, zowel op en naast het veld als op social media.
  • Spelende leden, vrijwilligers en bezoekers voelen zich thuis bij VV Baarlo. De vereniging onderscheidt zich door een familiaire, warme en nuchtere sfeer, waarbij onderlinge verbondenheid voorop staat. Ieder lid of team telt mee en hoort erbij. Maar dat alles neemt niet weg dat VV Baarlo een ambitieuze vereniging is die meer dan voldoende ruimte laat voor professionele en vernieuwende initiatieven.
  • VV Baarlo is een hechte vereniging. Alle leden en vrijwilligers alsook de ouders en verzorgers van jeugdleden dragen hun steentje bij aan het functioneren en het verder ontwikkelen van de vereniging. Deze samenwerking geeft VV Baarlo veel kracht. Aan de onderlinge communicatie tussen al deze betrokkenen wordt veel aandacht besteed. Het persoonlijke contact staat daarbij voorop. Alle geledingen binnen de vereniging werken intensief samen.
  • De leden bepalen samen de koers van de vereniging. Dat betekent dat ze gehoord worden als ze ideeën en wensen hebben en dat ze de ruimte krijgen die ideeën en wensen gezamenlijk uit te voeren. Uitgangspunt binnen VV Baarlo is daarbij dat gedacht wordt in oplossingen.
  • Leden en vrijwilligers weten zich gesteund bij de uitvoering van hun activiteiten en worden gewaardeerd voor wat ze doen, waarbij aan opvallende prestaties of bijzondere gebeurtenissen extra aandacht wordt besteed. Alle vrijwilligersactiviteiten leveren een belangrijke bijdrage aan het imago en de uitstraling van VV Baarlo.
  • Bij VV Baarlo kan iedereen op zijn of haar niveau sporten. Het plezier staat daarbij voorop, maar tegelijkertijd wordt erkend dat iedereen beter wil worden. Door het professionele niveau van trainingen, (bege)leiding en faciliteiten kan dat bij VV Baarlo. De doelstelling verschilt echter per team.
  • De selectieteams zijn prestatief van aard, waarbij vooral wordt uitgegaan van de ontwikkeling van spelers. Voor alle andere teams geldt dat er sprake is van een natuurlijk evenwicht tussen prestatie, ontwikkeling en plezier.
  • De vereniging hecht bijzonder veel waarde aan integriteit, sportiviteit en respect. Dat betekent dat de VV Baarlo-gedragscode actief wordt uitgedragen en nageleefd. Goed gedrag wordt gestimuleerd en beloond. Trainers en (bege)leiders coachen op positieve wijze. Ouders en verzorgers worden op actieve wijze betrokken bij het team van hun kind.
  • VV Baarlo draagt actief bij aan de samenleving. De vereniging biedt zowel leden als niet-leden de kans om zich verder te ontwikkelen. Tevens levert VV Baarlo een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De vereniging werkt daarbij intensief samen met de gemeente en met maatschappelijke instellingen.