Werkgroep Fondsenwerving - Voetbalvereniging Baarlo

Werkgroep Fondsenwerving

Algemeen

De Werkgroep ​Fondsenwerving ​houdt zich bezig met het werven van financiële middelen in de vorm van sponsoring of andere wijze, zoals bijvoorbeeld subsidies.

Taken

 • Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het sponsorbeleid.
 • Draagt zorg voor de samenstelling van aantrekkelijke sponsorpakketten, met middelen als:
  • Kleding (wedstrijdtenues, trainingspakken);
  • Reclameborden;
  • Wedstrijdballen;
  • Advertenties.
 • Aflopende contracten tijdig verlengen.
 • Actief werven van sponsors binnen het uitstralingsgebied van de vereniging.
 • Verantwoordelijk voor een goed verloop van de onderhandelingen met kandidaat(sub-) sponsors en het correct afhandelen van de contracten.
 • Initiëren van nieuwe sponsormogelijkheden en activiteiten.
 • Organiseren van activiteiten voor huidige en nieuwe sponsoren.
 • Draagt zorg voor ontvangst van sponsoren bij thuiswedstrijden van het 1e elftal (paar keer per seizoen).
 • Verantwoordelijk voor het actueel houden van het bestand m.b.t. reclameborden en zorgen voor tijdige facturering.
 • Toezicht op de uitvoering van sponsor tegenprestaties.
 • Jaarlijks bijstellen van het sponsorplan.
 • Werven van advertenties voor het clubblad.
 • Het actief zoeken naar – naast sponsoring – overige inkomsten-/subsidiemogelijkheden voor de vereniging.

Voor informatie of mededelingen stuur een mail naar sponsoring@vvbaarlo.nl of neem contact op met een van onderstaande personen.

Samenstelling