Taken leden Jeugd Commissie - Voetbalvereniging Baarlo

Taken leden Jeugd Commissie

Taken Voorzitter JC

 • Neemt zitting in het Algemeen Bestuur namens de jeugdafdeling.
 • Bepaalt het beleid van de JC, in samenspraak met de overige commissieleden en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
 • Coördineert de diverse commissietaken.
 • Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de JC.
 • Zorgt ervoor dat het Dagelijks Bestuur gedurende het seizoen wordt ingelicht over de gang van zaken binnen de JC.
 • Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten.
 • Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdspelers.
 • Zorgt voor werving van jeugdtrainers en -leiders.
 • Ziet toe dat taken door overige commissieleden goed worden uitgevoerd en stimuleert de commissieleden waar nodig.

Taken Secretaris JC

 • Maakt een vergaderschema op voor de JC en het jeugdkader en verstuurt uitnodigingen aan de juiste personen voor deze vergaderingen.
 • Bereid de vergaderingen van de JC en het jeugdkader voor, notuleert en legt actiepunten vast die uit de vergaderingen zijn gekomen.
 • Zorgt voor relevante correspondentie na elke vergadering, binnen de vereniging.
 • Onderhoudt contact met ledenadministratie over het ledenbestand van de jeugd.
 • Stelt jaarverslag jeugdafdeling samen voor de Algemene Ledenvergadering.
 • Verzorgt inschrijving van nieuwe jeugdleden, inclusief de juiste relevante correspondentie.

Taken wedstrijdsecretaris JC

 • Beheert wedstrijdsecretariaat voor de jeugdafdeling (verzorgen van alle administratieve en organisatorische zaken rondom wedstrijden van jeugd, zowel jongens als meisjes als gemengd)
 • Contactpersoon tussen KNVB, voetbalverenigingen en VV Baarlo betreffende wedstrijdzaken jeugdafdeling.
 • Communicatie met trainers en leiders jeugdafdeling als het gaat over wedstrijden.
 • Is zoveel mogelijk aanwezig op wedstrijddagen veldvoetbal jeugdafdeling.

Taken Commissieleden JC

 • Vertegenwoordigen van de belangen van de jeugdteams.
 • Bijdrage leveren aan de uitvoering van de taken van de JC.
 • Stimuleren van het jeugdkader tot scholing en adviseren van te volgen cursussen (in overleg met TC).