Technische Commissie - Voetbalvereniging Baarlo

Technische Commissie

De ​Technische Commissie (TC)​ is verantwoordelijk voor het vaststellen van het voetbalbeleid van de vereniging, binnen het door het Algemeen Bestuur vastgesteld kader. De TC is ook verantwoordelijk dat dit voetbalbeleid wordt uitgevoerd binnen zowel de senioren- als jeugdafdeling.

Verder doet de TC elk jaar een voorstel voor de nieuwe teamindelingen bij de jeugd, waarna de Jeugd Commissie dit voorstel beoordeelt voordat de indelingen definitief wordt vastgesteld.

De TC kent naast de voorzitter en secretaris een aantal coördinatoren jeugd en een aantal commissieleden. In stemrondes geldt, bij gelijk aantal stemmen, de stem van de voorzitter als voorkeursstem. De TC wordt door de voorzitter vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur.


Mocht je vragen hebben voor de Technische Commissie, stuur dan een mail naar tc@vvbaarlo.nl.