Werkgroep Communicatie - Voetbalvereniging Baarlo

Werkgroep Communicatie

Algemeen

De Werkgroep ​Communicatie ​zorgt voor een gedegen communicatie binnen de vereniging en ziet er op toe dat communicatie uitingen volgens vastgestelde afspraken gebeurt. Indien andere leden/werkgroepen communicatie middelen nodig hebben, in welke vorm dan ook, neem contact op met de Werkgroep Communicatie via email, communicatie@vvbaarlo.nl.

Taken

  • Opstellen en jaarlijks evalueren/aanpassen communicatieplan.
  • Opstellen en jaarlijks evalueren/aanpassen huisstijl.
  • Aansturing van de redacties van de verschillende social media.
  • Aansturing/beheer van de website van de vereniging.
  • Aansturing/beheer periodieke nieuwsbrief van de vereniging.
  • Externe communicatie verzorgen richting nieuwsbladen.
  • Houdt toezicht op communicatie door leden binnen de vereniging.
  • Houdt toezicht op communicatie door leden naar buiten toe.

Documenten

Toegang tot documenten voor leden Werkgroep Communicatie

Logo

Samenstelling

BEZOEKADRES

Sportpark De Meeren

De Meeren 11

5991 ED Baarlo

077 - 477 26 03

 

POSTADRES

Secretariaat VV Baarlo

Prinses Margrietstraat 1

5991 XN Baarlo

06 - 41 91 36 48

 

WEBSITE VISIE

Over deze website

Onze vorige website

Social Media

VV Baarlo ClubApp

 
 
© VV Baarlo 1927- 2023