Taken Senioren Commissie - Voetbalvereniging Baarlo

Taken Senioren Commissie

Kerntaken

 • Verantwoordelijk voor uitvoering gehele beleid binnen de senioren afdeling.
 • Vertegenwoordigen van de belangen van de senioren afdeling binnen het Algemeen Bestuur.
 • Samenstelling senioren teams veldvoetbal (dames + heren + veteranen) nieuwe seizoen.
 • Samenstelling teams zaalvoetbal nieuwe seizoen (indien er zaalteams zijn in een seizoen).
 • Opstellen trainingsschema’s veldvoetbal senioren (heren + dames + veteranen), ins samenspraak met Jeugd Commissie en Technische Commissie.
 • Begeleiding overstap jeugd naar senioren, in samenspraak met Jeugd Commissie.
 • Vertegenwoordigt de senioren afdeling van de vereniging in de regio.
 • Zorgt voor een duidelijke communicatie binnen de senioren afdeling.

Activiteiten

 • Periodiek overleg met Technische Commissie over het technisch beleid.
 • Periodiek overleg met Jeugd Commissie over overstap van jeugd naar senioren.
 • Periodiek overleg met de leiders van alle senioren teams, veldvoetbal.
 • Periodiek overleg met de leiders van alle teams, zaalvoetbal.
 • Periodiek overleg met alle relevante werkgroepen.
 • Verslag uitbrengen over gang van zaken tijdens Algemene Leden Vergadering.