Als bestuur zijn we het nieuwe kalenderjaar begonnen met een 'speciale vergadering'. Niet de gebruikelijke, reguliere bestuursvergadering op de tweede dinsdag van de maand, maar een echte brainstormsessie. We zijn als bestuur in deze samenstelling nu twee jaar actief en we vonden het tijd worden om een visie en missie vast te leggen voor onze vereniging.

Onder de deskundige en inspirerende leiding van Wouter Uphoff en met medewerking van Flip van Cauwenberghe, beide lid van de werkgroep MVO, hebben we allereerst teruggekeken op de afgelopen 2 jaar. Als locatie was bewust niet gekozen voor de bestuurskamer in De Meeren, maar zijn we uitgeweken naar 'MFC De Engelbewaarder'. Aan de hand van verschillende documenten die de afgelopen twee jaar zijn samengesteld door de projectgroep 'Toekomst VV Baarlo', kunnen we concluderen dat er best een aantal zaken zijn veranderd binnen onze vereniging. Toch vinden wij het noodzakelijk om een - lange termijn - visie en missie te formuleren en 'zwart op wit' vast te leggen en daarnaast nog eens kritisch te kijken naar alle punten die nog op de 'to-do' lijst staan. Eén van die openstaande 'to do' zaken, namelijk het formuleren van visie en missie, pakken we hiermee dus alvast bij deze aan.

Met een goed gevoel en een grote stapel huiswerk zijn we naar huis gegaan. We gaan als bestuur nu een aantal zaken uitwerken en vervolgens samen met leden van de verschillende commissies en werkgroepen een avond verder brainstormen. Iedereen die lid is van een commissie of werkgroep ontvangt binnenkort een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kijken we kort even terug op het project 'Toekomst VV Baarlo', evalueren we samen wat er al allemaal is veranderd de afgelopen 2 jaar en gaan we samen nadenken over de vervolgstappen die we willen maken de komende jaren. Deze bijeenkomst zal na de Vastelaovend plaatsvinden op ons sportcomplex De Meeren.

Via deze weg willen we in ieder geval Wouter en Flip bedanken voor hun aanwezigheid tijdens deze avond. Wij vonden deze speciale vergadering zelf noodzakelijk en na afloop kunnen we alleen maar concluderen dat we hier goed aan hebben gedaan. Uiteraard houden we iedereen verder op de hoogte en voor nu sluiten we af met de kreet van de KNVB, 'de Kook is nog lang neet op beej VV Baolder'

Het bestuur van VV Baarlo

vergading14januari2019

Foto gemaakt door Flip van Cauwenberghe.

 

 

 

Volg ons

iconfinder facebook 4416093  iconfinder insta 4416094  iconfinder twitter 4416099

Naar boven