De laatste ‘Uit de bestuurskamer’ van 2018. Het jaar zit er alweer op en er is weer van alles gebeurd binnen VV Baarlo. Voor degenen die het jaaroverzicht nog niet gezien hebben, we hebben het filmpje inmiddels gepubliceerd. Bekijk het jaaroverzicht van 2018 op youtube.

Voor ons als bestuur geldt dat we nu 2 jaar bezig zijn. Een belangrijk item waar we in het afgelopen jaar niet aan toegekomen zijn, is het vaststellen van ‘de visie en missie van VV Baarlo’. Om echter vooruit te kunnen als club, is dit wel noodzakelijk. We hebben dan ook besloten om de eerste vergadering in januari, de 15de, te gebruiken om te brainstormen waar we als club voor staan. We gaan dit doen met advies van Wouter Uphoff, lid van de werkgroep MVO, die daar zakelijk gezien veel ervaring mee heeft. We hopen dan snel de visie en missie te kunnen vastleggen, zodat een aantal commissies en werkgroepen de volgende stappen kunnen zetten.

Maar in de laatste vergadering hebben we toch nog een aantal andere interessante punten besproken, die we hier graag met iedereen willen delen.

 • Het aflopende contract dat we met Lindeboom hebben gaan we niet "blind" verlengen. We gaan naast een nog te ontvangen vernieuwd voorstel van Lindeboom ook 2 andere brouwerijen benaderen, om te kijken wat de markt nog meer te bieden heeft. Eind 2019 willen we het besluit nemen of we met Lindeboom doorgaan of dat we overstappen naar een andere brouwerij.
 • Mede naar aanleiding van bovenstaand punt, hebben we besloten om de consumptieprijzen in de kantine voor de rest van het lopende seizoen niet te verhogen. Dit betekent dat de “losse” consumptieprijs blijft staan op € 1,90 en er 10 consumptiemunten gekocht kunnen worden voor € 17,-.
 • Aanvullend willen we nog melden dat de Werkgroep Fondsenwerving het initiatief heeft genomen om een speciaalbiertje te laten brouwen voor VV Baarlo. Deze gaat geschonken worden in De Meeren onder de noemer ‘De Derde Hèlf’. Zodra het speciaalbiertje beschikbaar komt gaan we daar uitgebreid over communiceren via de gebruikelijke kanalen. Verder is de Werkgroep Fondsenwerving ook nog bezig met een biertje, speciaal ter gelegenheid van “Baarlo 800 jaar”. Meer informatie daarover volgt begin 2019.
 • Om in het thema te blijven, we moeten helaas een eerder genomen besluit per direct terugdraaien. Namelijk het gebruik van glazen in de kantine tijdens een wedstrijd van het eerste team. Achteraf gezien blijkt het toestaan van het binnen de kantine mogen nuttigen van drank in glazen (en daarbuiten niet) toch lastiger te handhaven dan we hadden voorzien. Om mogelijke problemen met de KNVB e.d. te voorkomen, is er toch weer besloten dat er bij een thuisduel van Baarlo 1 van één uur voor aanvang tot ca. een kwartier na afloop van de wedstrijd, er géén glazen gebruikt mogen worden. In dat tijdsbestek worden consumpties geschonken in hard plastic glazen. We gaan wel op zoek naar nieuwe plastic glazen. Een aantal proefglazen is inmiddels al aangevraagd. We hopen op begrip voor dit besluit, het kan helaas niet anders.
 • De 4 buitenlampen in De Meeren worden op zo kort mogelijke termijn voorzien van (duurzame) LED-verlichting. De investering komt voor rekening van de gemeente, die een subsidie hiervoor heeft gekregen. Als vereniging profiteren we daar dus van.
 • Inmiddels hebben we binnen de jeugd het programma ‘Joint Forces’ opgepakt. Samen met Knooppunt zijn de jeugdleden “gescreend” op verhoogd risico voor knieletsel. Degenen die in aanmerking komen hiervoor hebben inmiddels een brief ontvangen en kunnen met Knooppunt Baarlo contact opnemen om vervolgstappen te nemen. Wij bevelen dit iedereen aan, zonder verdere verplichtingen. Begin januari heeft een afvaardiging van het bestuur, samen met verzorger Jacques Boonen, een evaluatiegesprek met Knooppunt Baarlo om de volgende stappen te zetten. Zodra er meer bekend is hoe we verder het programma van Joint Forces integreren binnen de club communiceren we daar over.
 • Het project pannaveld. We hebben het er al vaker over gehad, maar eindelijk kunnen we het grote nieuws melden. Het pannaveld gaat er definitief komen! Met een beetje geluk wordt dit project al in het eerste kwartaal van 2019 gerealiseerd, afhankelijk van de weersomstandigheden natuurlijk. Hoewel we beseffen dat het aanleggen van een pannaveld een forse investering is, zijn we overtuigd van de grote meerwaarde ervan.
   
  Waarbij we niet onopgemerkt voorbij willen gaan aan de financiering. Deze wordt namelijk als volgt mogelijk maakt:
  - De Werkgroep Accommodatiebeheer schenkt een flink bedrag dat ze hebben opgehaald met oud ijzer.
  - De Werkgroep Vrienden van VV Baarlo schenkt een fors bedrag. Daarover is in de eerste 2 jaar gestemd door alle leden.
  - De Stichting Baarlo Leeft schenkt ook een bedrag voor dit doel, omdat ze het een erg goed initiatief vinden.
  - Een deel van de opbrengst van de Volksfeestloterij zal daarnaast ter beschikking worden gesteld voor dit project.
  - Het resterende bedrag komt uit de clubkas, goedgekeurd door ons als bestuur.
   
  Verder proberen we nog iets aan de kostenkant te besparen door een aantal werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Daarbij wordt wellicht ook een beroep gedaan op een aantal leden. Zodra er gestart wordt met het project gaan we over de voortgang communiceren. We zijn straks trots dat we dit als club in slechts 2 jaar tijd gerealiseerd hebben, van idee tot financiering tot uitvoering. Iedereen die hier zijn steentje tot nu toe al aan heeft bijgedragen, hartelijk dank!
 • Sinds dit seizoen, 2018-2019, hebben we besloten dat kaderleden niet meer verplicht zijn om de contributie van € 20,- te voldoen. Wel is er een beroep op iedereen gedaan om de contributie op vrijwillige basis over te maken. Aangezien dit kosten zijn die de club wel heeft per lid, namelijk de KNVB-bondslidcontributie en premie voor de collectieve ongevallenverzekering. We hebben gemerkt dat verreweg de meeste kaderleden aan deze oproep gevolg hebben gegeven en de contributie inmiddels toch voldaan hebben, waarvoor dank. We waarderen dit enorm. De kaderleden die nog niet betaald hebben, hopelijk zien we jullie betaling alsnog tegemoet.
   
  Om nog even duidelijk te maken wat wij verstaan onder een kaderlid: dat is ieder niet-spelend lid, die leider of trainer is bij een elftal, of lid is van een commissie of werkgroep. Ongeacht betalen of niet betalen van de contributie, is en blijft een kaderlid officieel lid van de club! Daarnaast zijn er nog puur steunende leden, zogenaamde donateurs. Deze moeten dus wel de contributie van €20,- betalen om lid te kunnen blijven van de club. Om daardoor bijvoorbeeld ook in aanmerking te komen voor een jubileumhuldiging. Mochten er toch nog vragen hieromtrent zijn, mail dan even naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Als laatste kunnen we melden dat zich de laatste maand enkele mensen hebben gemeld om zitting te willen nemen in de Werkgroep Communicatie. Dit waarderen we enorm en daar gaan we begin 2019 dan ook mee aan de slag. We gaan iedereen die zich heeft gemeld uitnodigen voor een brainstormsessie, waarna we vrij snel deze werkgroep vorm willen gaan geven. We gaan dit echter wel pas doen na de winterstop. We willen eerst de missie en visie vaststellen, daarna gaan we de mensen voor de Werkgroep Communicatie uitnodigen. Mocht er iemand nog interesse hebben, schroom niet je vrijblijvend aan te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De Werkgroep Communicatie wordt een hele belangrijke groep, aangezien we hier stappen in willen zetten (denk aan invulling en toepassing van website – social media – mailings – huisstijl – etc).

Zo, het kalenderjaar zit erop voor ons. Wij wensen dan ook iedereen die de club een warm hart toedraagt hele fijne kerstdagen en een zeer voorspoedig en hopelijk ook sportief jaar 2019. Geniet de komende tijd met je familie, vrienden en kennissen. In januari pakken wij met z’n allen de draad weer op, te starten met de nieuwjaarsreceptie op 5 januari. Wij nodigen bij deze iedereen uit om met ons het glas te komen heffen op een mooi jaar dat in het verschiet ligt. Wij zijn als bestuur overtuigd dat we in 2019 weer hele mooie resultaten gaan bereiken en de volgende stap zetten in het verder professionaliseren van de club. En dat doen we met zijn allen!

Tot 5 januari in De Meeren, vanaf 20.00 uur is iedereen welkom!

Het bestuur van VV Baarlo

Volg ons

iconfinder facebook 4416093  iconfinder insta 4416094  iconfinder twitter 4416099

Naar boven