Tijdens de recente Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur de aanwezige leden o.a. meegenomen in een terugblik op afgelopen jaar. Niet in de vorm van tekst, maar in de vorm van beeld. Met veel interactie hebben we op deze avond teruggekeken op een bijzonder mooi jaar. Laten we hopen dat 2020 net zo'n prachtig jaar gaat worden voor de club.

2019 vvbaarlo jaaroverzicht

Neem even de tijd (6 minuten en 14 seconden) en bekijk de You Tube fotovideo (met geluid), door op bijgaande afbeelding te klikken. Dan krijg je een mooi beeld van VV Baarlo in 2019.

Tijdens de vergadering werden de zittende maar statutair tussentijds aftredende bestuursleden Ruben Peeters (penningmeester)  en René Janssen (bestuurslid namens Technische Commissie) zonder tegenstemmen weer herkozen voor een nieuwe termijn van 3 jaar, zodat het Algemeen Bestuur in de huidige samenstelling weer het nieuwe jaar in gaat.

Financieel was het seizoen 2018-2019 een heel goed jaar en heeft de vereniging de financiële positie flink kunnen versterken, Ook voor het komende seizoen zijn de vooruitzchten dienaangaande gunstig en wordt wederom een mooi positief exploitatieresultaat verwacht. Dat is ook wel nodig, o.a. vanwege de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het clubgebouw die in het verschiet liggen en in de komende jaren uitgevoerd zullen moeten gaan worden, waaronder de restauratie van het dak en andere (duurzame) investeringen..  

Zoals de laatste jaren gebruikelijk werden er ook vrijwilligers "in the spotlights" gezet. Ditmaal was het de beurt aan de leden van de Werkgroep Fondsenwerving, die o.a. mede ervoor gezorgd hebben dat de club er financieel de laatste jaren flink op vooruit is gegaan door het realiseren van een flinke stijging van de sponsorinkomsten. Door voorzitter Jules Dorssers werd nog eens via een presentatie uit de doeken gedaan wat voor werkzaamheden deze werkgroep doet om dit te realiseren. Daarnaast gunde hij de aanwezige leden ook nog in een korte blik in de toekomst. Zaken waarmee het bestuur momenteel bezig is (thema's, ideeën en wensen). Of deze allemaal gerealiseerd kunnen worden zal de toekomst uitwijzen. Dat zal mede afhangen van de financiële middelen en niet te vergeten de medewerking van de leden daarbij.

Constatering na afloop was dat de vereniging - gezien de betrokkenheid van de leden met de club, de inzet van de kaderleden en de activiteiten -  springlevend is en dat het bestuur samen met de leden er alles aan zal doen om dat zo te houden of zelfs nog te intensiveren!

 

 

 

Naar boven