Legionelladossier

De afgelopen periode zijn er verschillende berichtgevingen omtrent de legionellastatus bij sportclubs in de regio Venlo in de media verschenen. Het bestuur van VV Baarlo begrijpt dat dit tot vragen leidt onder haar eigen leden, vandaar dat we middels onderhavig bericht alle leden op de hoogte willen stellen van de legionellastatus binnen onze club.

Legionella 750x420 750x375Uiteraard nemen we het fenomeen Legionella zeer serieus binnen de club en houden we ons strikt aan het Legionellaprotocol. Concreet houdt dit in dat de gemeente een keer per jaar monsters komt nemen en voor onze club staat dit weer gepland voor komende maand september. De laatste 7 jaren zaten we steeds ruimschoots onder de maximaal toegestane norm.

Tussentijds worden de waterleidingen consequent (minimaal) 4 keer per jaar doorgespoeld met water van boven de 70 graden Celsius. Ook in een zomerperiode wordt er gespoeld, zoals recent nog is gebeurd.

De conclusie is derhalve dat we op dit moment geen enkele reden hebben om te twijfelen aan de legionellastatus binnen de club.

We rekenen erop jullie voldoende te hebben geïnformeerd.

Bron: Het bestuur

 

Volg ons

iconfinder facebook 4416093  iconfinder insta 4416094  iconfinder twitter 4416099

Coronaprotocollen VV Baarlo

Coronaprotocollen VV Baarlo

Lid worden

lidworden vvbaarlo

Aanmelden nieuwsbrief

 

Partnerclub VVV-Venlo

Logo vvv partnerclub zwarte tekst

Naar boven