Aanmelden, afmelden en contributie

Hieronder staat het contactadres vermeld waar u terecht kunt voor nadere informatie over het aan- en afmelden als lid en/of als leider.

Ledenadministrateur

Bart Donkers
Napoleonsbaan Noord 15
5991 NS Baarlo
Tel.: 06 - 11606362
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Aanmelden

Om u aan te melden als lid dan wel als leider dient u het betreffende "Aanmeldingsformulier" te downloaden dat u kunt vinden onderaan op deze pagina.
Dit formulier dient volledig ingevuld te worden ingeleverd bij de ledenadministratie (zie vermelding op het formulier).
 
Bij aanmelding dient u - vanaf de leeftijd van 10 jaar - ook nog een recente pasfoto bij te sluiten.
 
Na inlevering neemt een van onze coördinatoren zo spoedig mogelijk contact met u op. Deze zal u mededelen wanneer en in welk team (u of uw kind) kan gaan spelen en trainen. Voor bij u nog levende vragen kunt u dan ook tevens bij de betreffende coördinator terecht.
 

Afmelden

Dient schriftelijk per brief of via mail te geschieden bij de ledenadministrateur ! 
Zie adres- en mailgegevens hierboven.
 

Contributiebedragen 2019 / 2020

Onderstaand de contributiebedragen die gelden voor de diverse categorieën leden.
Kabouters  €   60,-
JO9 en JO11  € 104,-
JO13 en JO15  € 114,-
JO17 en JO19  € 136,-
Senioren  (heren/vrouwen en veteranen)  € 168,-
Kaderleden / niet-spelende leden / donateurs  €   20,-
(Jaarlijkse indexverhoging is 3% afgerond op gehele euro's conform besluit ALV-vergadering.)
 
Opmerking:  de contributie van de laatste categorie (kaderleden e.d.) zijn puur de bedragen die de vereniging per lid moet afdragen aan de KNVB, zijnde de bondslidcontributie, premie collectieve ongevallenverzekering e.d.. Dient dus ter dekking van de  kosten die (per lid) direct ten laste komen van de clubkas. 
 
Contributie-inning
Tegelijk met de inning van de contributie wordt ook de individuele bijdrage voor het kledingfonds geind.
Inning van contributie en bijdrage kledingfonds geschiedt door het Bureau Club Collect.
Meer info over de wijze van inning: lees verder
 
Contributierestitutie:
Alleen in het geval dat een lid kan aantonen dat hij/zij langer dan een half seizoen geblesseerd is geweest en daardoor niet actief heeft kunnen spelen kan een lid na einde seizoen een verzoek tot gedeeltelijke contributierestitutie indienen bij de ledenadministrateur. Het bedrag van de restitutie is dan afhankelijk van het aantal hele maanden dat het lid als gevolg van de blessure niet actief heeft kunnen zijn als speler.  
 
Meer algemene informatie over de club is te vinden op deze site en in de documentatie die u kunt raadplegen of downloaden in de rubriek [downloads].

Formulieren:

Aanmeldingsformulier jeugdlid

Aanmeldingsformulier seniorenlid

Aanmeldingsformulier leider


Naar boven