Coronabeleid VV Baarlo

Laatste update 25 september 2021

Algemeen

VV Baarlo doet haar uiterste best om aan alle veiligheidsmaatregelen te voldoen. Echter het is ook de verantwoordelijkheid van elke speler/ouder/trainer om zich aan alle maatregelen te houden. Lees alle maatregelen dus goed door en gedraag je hier naar!

Basisregels

 1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 2. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 3. Was vaak je handen, bij voorkeur geen handen schudden.
 4. Niet meer verplicht, wel dringend advies zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren.
 5. Zorg voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

Ingang sportpark

 1. Gewoon via de reguliere hoofdingang.
 2. Kom zoveel mogelijk met de fiets. We vragen iedereen de fiets te parkeren in de fietsenstalling bij de kantine.

 Kantine en terras

 1. Clubkantine en terras mogen open tot max. 24.00u open (met inachtneming van gemeentelijke richtlijnen).
 2. De 1,5 meter afstandsregel is vervallen.
 3. Buiten de clubkantine is geen coronatoegangsbewijs verplicht.
 4. Binnen is - volgens de overheidsrichtlijnen - wel een coronatoegangsbewijs verplicht indien bestelde consumpties ook binnen genuttigd wordten.
 5. Afhalen van consumpties binnen voor nuttiging buiten de kantine is wel toegestaan zonder coronatoegangsbewijs.

Uit praktische (handhavings)overwegingen heeft het Bestuur van VV Baarlo besloten tot nader order de volgende verplichte eigen beleidsmaatregel toe te passen:  

 1. de kantine is voorlopig alléén toegankelijk voor het bestellen en afhalen van consumpties (incl. eten) én voor het gebruik van de toiletten.
 2. De afgehaalde consumpties dienen buiten op het terras te worden genuttigd.

Met deze maatregel is controle van coronatoegangsbewijzen niet noodzakelijk.
Het bestuur verzoekt u dan ook vriendelijk doch dringend zich aan dit besluit te houden!

Ouders en toeschouwers / bezoekers

 1. Publiek is weer - zonder beperkingen - welkom bij wedstrijden, trainingen en  overige activiteiten op het sportpark.
 2. De 1,5 meter afstandsregel vervalt ook hier én er geldt geen maximum aantal personen. 

Deelname wedstrijden en trainingen

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen.

Er geldt:

 • De 1,5 meter afstandsregel vervalt. Amateurwedstrijden en competities en toernooien zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen tegen andere clubteams.
 • Advies: wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten stem dan desgewenst gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje; vanuit de Rijksoverheid zijn er geen beperkingen opgelegd over het samen reizen in een auto.
 • Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Kleedlokalen, toiletten en douchen

De kleedkamers, douches en toiletten mogen weer gebruikt worden. Uiteraard nog wel met inachtneming van de basismaatregelen, denk bijvoorbeeld aan de anderhalve meter afstand.

Ballen(hok) en spelmaterialen

 1. Ballen en materialen worden door de trainer uit het ballenlokaal gehaald. Er mogen max. 2 leiders in deze ruimte aanwezig zijn. Anderen dienen buiten op gepaste afstand te wachten. Aan trainers het verzoek om ruim op tijd aanwezig te zijn om de materialen te verzamelen en tijdig op de verzamelplaats aanwezig te zijn.
 2. Met trainen wordt alleen gebruik gemaakt van ballen, doeltjes, pionnen en hesjes. Desinfecteer de gebruikte spullen na afloop van de training.

Statement vanuit de clubleiding

We constateren dat er zich bij tijd en wijle positieve besmettingen bij (jonge) jeugd voordoen. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid en verwarring bij de club, ouders en spelers. Hiernavolgend willen we eenieder kort en bondig op de hoogte stellen hoe de club tegen bepaalde “coronazaken” aankijkt.

Uiteraard heeft binnen de club de veiligheid en gezondheid van spelers, leiders en kaderleden de hoogste prioriteit, maar hier praktisch naar handelen brengt de nodige uitdagingen met zich mee.

Onze stelregel is dat we leunen op de richtlijnen en adviezen van de professionals, zoals het GGD. We streven ernaar om zoveel mogelijk conform deze richtlijnen en adviezen te acteren, om te voorkomen dat we eigen aanvullende maatregelen vanuit de vereniging opleggen die enkel voor verwarring gaan zorgen. Slechts bij hoge uitzondering zullen we afwijken van hetgeen door de professionals wordt voorgesteld.

Ieder lid, ouder, leider en kaderlid heeft natuurlijk het volste recht om zelf te besluiten om af te zien van trainingen en/of wedstrijden om het besmettingsrisico te minimaliseren. We rekenen erop dat iedereen die betrokken is bij de club deze individuele keuzes respecteert en accepteert. Concreet kan dit in de praktijk betekenen dat wanneer een leider het niet prettig vindt om te trainen ivm coronaperikelen de training wordt afgelast.

Actualisering / update van maatregelen

Maatregelen kunnen op elk moment worden aangepast door het bestuur op basis van nieuwe overheidsmaatregelen en/of inzichten.

Coronarichtlijnen gepubliceerd door KNVB: Lees het actuele coronabeleid van de KNVB  (veel gestelde vragen)

Lees hier het Protocol verantwoord sporten (geldig vanaf 25 september 2021)

(Let op: Gemeentelijke verordeningen kunnen - deels - afwijken van én hebben voorrang boven de maatregelen die door landelijke overheid of door KNVB worden gepubliceerd!)