Coronabeleid VV Baarlo

Laatste update 5 juni 2021

Algemeen

VV Baarlo doet haar uiterste best om aan alle veiligheidsmaatregelen te voldoen. Echter het is ook de verantwoordelijkheid van elke speler/ouder/trainer om zich aan alle maatregelen te houden. Lees alle maatregelen dus goed door en gedraag je hier naar!

Basisregels

 1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 2. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 3. Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 4. Vermijd drukte zoveel als mogelijk.
 5. Was vaak je handen.

Ingang sportpark

 1. Gewoon via de reguliere hoofdingang.
 2. Kom zoveel mogelijk met de fiets. We vragen iedereen de fiets te parkeren in de fietsenstalling bij de kantine.

 Kantine en terras

 1. Op sportaccommodaties die alleen open zijn voor sporters en benodigde vrijwilligers mogen de kantine en buitenterrassen tot 22.00u onder voorwaarden open, maar alleen voor degenen die op dat moment op de accommodatie aanwezig mogen zijn
 2. Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht
 3. Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan
 4. Zelfbediening is niet toegestaan.
 5. Zowel in de sportkantine al op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan.
 6. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht
 7. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden
 8. Alleen achtergrondmuziek is toegestaan, geen live-entertainment.

Ouders en toeschouwers / bezoekers

 1. Toeschouwers / bezoekers zijn op dit moment nog steeds niet toegestaan op het sportpark.
 2. Ouders die kinderen naar het sportpark brengen dienen na het afzetten of ophalen van de kinderen het terrein per omgaande weer te verlaten.
 3. Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders, coördinatoren en bestuursleden.
 4. Ook hier geldt: vermijd drukte en houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

Spelers, trainers en begeleiders

 1. Neem de gebruikelijke veiligheid-en hygiëneregels voor iedereen in acht.
 2. Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt.
 3. Neem zoveel mogelijk je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
 4. Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt met elkaar.
 5. Voorafgaand, tijdens rustmomenten, langs de lijn en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 6. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport.

 Deelname wedstrijden en trainingen

 1. Het is voor jeugdvoetballers t/m 17 jaar weer mogelijk om zonder beperkingen te trainen en wedstrijden te spelen tegen teams van andere verenigingen
 2. Senioren (18 jaar en ouder) mogen onderling weer trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging in groepen van max. 50 personen en zonder dat er onderling 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden. Wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen zijn niet toegestaan.
 3. Indien een speler niet wenst deel te nemen aan de trainingen, partijtjes of wedstrijden dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden bij de trainer.
 4. Ook een trainer/leider is vrij om te bepalen of hij/zij een training wil geven of wedstrijd wil bijwonen. Indien een trainer of leider dit niet wil dient hij/zij dit kenbaar te maken bij de coördinator en de leden/ouders van zijn eigen team. Indien er binnen het team geen plaatsvervanger beschikbaar is zal met de coördinator gekeken worden of er een oplossing te vinden is. Indien dit niet het geval is kan er helaas niet getraind of wedstrijd gespeeld worden.

Kleedlokalen, toiletten en douchen

 1. Kleedlokalen, toiletten en douches zijn vanaf 5 juni  weer open.
 2. In de kleedlokalen dient de 1,5 meter afstand in acht genomen te worden.

 Ballen(hok) en spelmaterialen

 1. Ballen en materialen worden door de trainer uit het ballenlokaal gehaald. Er mogen max. 2 leiders in deze ruimte aanwezig zijn. Anderen dienen buiten op gepaste afstand te wachten. Aan trainers het verzoek om ruim op tijd aanwezig te zijn om de materialen te verzamelen en tijdig op de verzamelplaats aanwezig te zijn.
 2. Met trainen wordt alleen gebruik gemaakt van ballen, doeltjes, pionnen en hesjes. Desinfecteer de gebruikte spullen na afloop van de training.

Statement vanuit de clubleiding

We constateren dat er zich bij tijd en wijle positieve besmettingen bij (jonge) jeugd voordoen. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid en verwarring bij de club, ouders en spelers. Hiernavolgend willen we eenieder kort en bondig op de hoogte stellen hoe de club tegen bepaalde “coronazaken” aankijkt.

Uiteraard heeft binnen de club de veiligheid en gezondheid van spelers, leiders en kaderleden de hoogste prioriteit, maar hier praktisch naar handelen brengt de nodige uitdagingen met zich mee.

Onze stelregel is dat we leunen op de richtlijnen en adviezen van de professionals, zoals het GGD. We streven ernaar om zoveel mogelijk conform deze richtlijnen en adviezen te acteren, om te voorkomen dat we eigen aanvullende maatregelen vanuit de vereniging opleggen die enkel voor verwarring gaan zorgen. Slechts bij hoge uitzondering zullen we afwijken van hetgeen door de professionals wordt voorgesteld.

Ieder lid, ouder, leider en kaderlid heeft natuurlijk het volste recht om zelf te besluiten om af te zien van trainingen en/of wedstrijden om het besmettingsrisico te minimaliseren. We rekenen erop dat iedereen die betrokken is bij de club deze individuele keuzes respecteert en accepteert. Concreet kan dit in de praktijk betekenen dat wanneer een leider het niet prettig vindt om te trainen ivm coronaperikelen de training wordt afgelast.

Actualisering / update van maatregelen

Maatregelen kunnen op elk moment worden aangepast door het bestuur op basis van nieuwe overheidsmaatregelen en/of inzichten.

Coronarichtlijnen gepubliceerd door KNVB: Lees het actuele coronabeleid van de KNVB  (veel gestelde vragen)

(Let op: Gemeentelijke verordeningen kunnen - deels - afwijken van én hebben voorrang boven de maatregelen die door landelijke overheid of door KNVB worden gepubliceerd!)