Algemene Ledenvergadering 2020, het verslag

27 maart 2021 17:00

LenG

Een online ALV, opnieuw een unicum voor de vereniging. Na enkele malen uitstel vanwege de coronaperikelen een “anders dan anders” ledenvergadering .

De ALV vond donderdag 25 maart jl. plaats vanaf een locatie op de Hei, namelijk bij Dirkx Electronics dat de digitale uitzending professioneel en zonder haperingen faciliteerde, waarvoor dank. Klokslag 19.00 uur opende voorzitter Jules Dorssers de vergadering en bracht deze ook als een ware “TV - presentator” tot een goed einde. De belangrijkste aandachtspunten worden in het hiernavolgende overzicht belicht.

20210325_Online_ALV_VV_Baarlo.jpg

Aandacht voor overleden leden

Na een kort welkomstwoord voor de ingelogde leden werd een moment van stilte gevraagd voor de overleden leden van de club, specifiek voor hen die ons in het afgelopen seizoen zijn ontvallen. Te weten oud-voorzitter en erelid Jeu Bouten, oud-bestuurslid Marius van den Broek, voormalig kaderlid Thijs Xhofleer en oud 1e elftal speler Jan Janssen.

2019-2020_overzicht_overleden_leden.PNG

Visueel jaaroverzicht

Zoals de laatste jaren gebruikelijk ook dit keer een visueel jaaroverzicht, dat in 2 delen - voor en na de vergaderpauze - werd getoond. Ongelofelijk hoeveel activiteiten ondanks coronatijd toch nog hebben plaatsgevonden. Activiteiten in ruime zin. Deels sportief en feestelijk voor zover de coronamaatregelen dat toelieten, deels verbeter- en investeringsprojecten aan ons clublokaal en onze accommodatie, deels maatschappelijk getinte activiteiten en ga zo maar door.

Echt de moeite waard om dit (nog) eens rustig te bekijken op de videobeelden.Voor zover je het nog niet gezien hebt, zul je versteld staan. Daaruit blijkt dat de vereniging springlevend is en betrokkenheid en inzet van de leden groot. Een topprestatie in een moeilijke tijd!

Financiële verslaggeving

Bij verhindering van de nog formeel zittende en voor de financiële administratie verantwoordelijke penningmeester Ruben Peeters gaf diens beoogde opvolger Sander Bongers de toelichting op de exploitatie- en balansrekening over het seizoen 2019-2020 alsmede op de begroting voor het lopende seizoen. Een positief verhaal, want daar waar veel verenigingen het financieel zwaar hadden in de afgelopen tijd kwam VV Baarlo niet in de problemen. Integendeel, net als het seizoen ervoor weer een ruim overschot. Dankzij een heel goede kantineomzet in de maanden voorafgaande aan de coronapandemie bleef de schade wat dat betreft beperkt voor het seizoen 2019-2020. De sponsorinkomsten namen zelfs wat toe met dank aan onze trouwe sponsoren en de contributie-inkomsten bleven constant. Samen met diverse extra subsidies bleef de inkomstenderving beperkt. Omdat de club  er daarnaast in geslaagd is relatief flink te besparen op de kosten, voor een deel  ook dankzij kortingen die Gemeente (bijv. op  huurkosten velden) en KNVB verstrekten, verklaart dat het positieve financiële resultaat. Voor het lopende seizoen 2020-2021 is ook nog een positief, weliswaar kleiner, resultaat begroot. Is nog enigszins onzeker, maar het “onderbuikgevoel” is goed.

Contributies

Mede daardoor zijn we als financieel gezonde vereniging daarom in staat geldelijk iets terug te doen voor de leden die afgelopen tijd  met name op sportief gebied veel hebben moeten missen. Dit geschiedt in de vorm van kortingen op de contributie voor het komende seizoen, zowel bij de junioren als de  senioren. Welke kortingen dat zijn werd ter vergadering toegelicht en zal binnen afzienbare tijd nogmaals naar alle leden worden gecommuniceerd en beargumenteerd.

Bestuursverkiezingen

20210325_ALV_bestuursverkiezingen.jpg

Bij dit agendapunt had Jules allereerst namens bestuur en leden nog een dankwoord in petto voor de afscheid nemende bestuursleden Len Gielen (secretaris) en Ruben Peeters (penningmeester). Daarna mochten hun respectievelijke opvolgers, te weten Monique van Wijlick en Sander Bongers, zichzelf voorstellen. Ook Edwin Peeters die als zittend bestuurslid statutair aftredend maar weer herkiesbaar was, mocht zichzelf nog eens “promoten”. Via de online stemronde werden zij alle drie unaniem als bestuurslid gekozen cq. herkozen. Ook vanaf deze plek gefeliciteerd! Een relatief jong bestuur, waarin ook onze vrouwelijke tak (terecht) in vertegenwoordigd is middels Monique.

Vooruitblik

Tot slot lichtte de  voorzitter nog een tipje op van de voornemens, plannen en uitdagingen voor de (nabije) toekomst. Deels zaken waar het bestuur al mee bezig is, zoals de Regiocup KNVB in het voorjaar als die door kan gaan, voorbereiding voor het nieuwe seizoen, de implementatie van de WBTR-wetgeving (meer info elders bij de nieuwsberichten op deze site), verduurzaming (De Groene Club), het onder voorwaarden delen van de accommodatie met derde partijen (zoals Hoera Kinderopvang), samenwerking met andere lokale verenigingen, het nieuwe fietspad, asfaltering en beklinkering van het terrein vanaf de entree tot rondom het clubgebouw, introductie nieuwe kledingleverancier (Masita) en nog veel meer.

20210325_ALV-2020_VVBaarlo.PNG

 


Meer foto's

Jaarstukken ALV 2019-2020 met activiteitenoverzicht

Visueel Jaaroverzicht 2020 - VV Baarlo (video)


 

Bron: Het Bestuur