Uit de bestuurskamer, 09-02-2021

17 februari 2021 12:15


Vanwege de avondklok zijn we een uurtje eerder gestart, maar waren we ook verplicht om uiterlijk 20.45 uur te stoppen. We hebben de meest acute lopende zaken besproken, hierbij een korte terugkoppeling.

Algemene Ledenvergadering

In eerste instantie stond de uitgestelde ALV van 2020 gepland op donderdag 25 februari. Vanwege de avondklok hebben we besloten de ALV nog een maand op te schuiven. De ALV staat nu gepland op donderdag 25 maart en we gaan ervan uit dat deze dan ook daadwerkelijk door kan gaan. Waarschijnlijk wel een online vergadering, maar daar komen we nog op terug.

Restitutie contributie seizoen 2020-2021

Helaas is het seizoen 2020-2021 verlopen in 1 grote teleurstelling. Al wordt het misschien nog mogelijk om wedstrijden te spelen later dit voorjaar, dit seizoen is een verloren seizoen. Gelukkig heeft de jeugd nog redelijk door kunnen trainen en hebben we nog een aantal activiteiten kunnen organiseren. Maar we missen natuurlijk allemaal het spelen van wedstrijden. 

Om iedereen tegemoet te komen aan dit verloren jaar wordt het contributiebedrag voor het seizoen 2021-2022 een stuk lager. Tijdens de komende ALV komen we hier inhoudelijk op terug. We zijn ons nu aan het beraden over een aantal opties, waarbij we ook in gesprek zijn met onze buurverenigingen. Wordt vervolgd tijdens de ALV.

Samenwerking Hoera en meerdere sportverenigingen

De samenwerking met Hoera gaan we verder uitbreiden zoals eerder al gemeld. We zijn hierbij ook in gesprek met een aantal andere verenigingen om samen met Hoera een breed sportaanbond voor kinderen aan te bieden. Samenwerking wordt steeds belangrijker in de maatschappij en wij zijn daar ook een groot voorstander van.

WBTR

We hebben het al eens eerder gemeld, op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Tijdens de volgende bestuursvergadering gaan we ons hier verder in verdiepen, zodat wij tijdig aan de verplichting voldoen. Mogelijk dat we tijdens de ALV hier al meer over kunnen vertellen.


Dit zijn de belangrijkste punten die tijdens de vergadering besproken zijn en voor publicatie geschikt.

Zet donderdag 25 maart in jullie agenda voor de uitgestelde ALV 2020. Mocht je daar nu al vragen over hebben, stuur een mail naar secretaris@vvbaarlo.nl.

Tot de volgende 'Uit de bestuurskamer'.

Het bestuur van VV Baarlo